Haksolok iha Kabas Mean Nurak

 

 
 
 
 
Atu hahu lao iha site ida nee, bele fekit mapa Suai Kovalima ou St Kilda, Victoria.
Suai konsellu ida nebe hela besik tasi iha parte loro monu nia hosi Timor Loro Sae besik iha rai-ketan ho Timor Osidental. St Kilda suku ida entre suku tolu nebe besik tasi iha Port Phillip, Victoria, iha sudeste hosi Australia. Suku rua seluk hanesan Port Melbourne no South Melbourne.

 


"Oras nee funu no ran-suli hotu ona maibe terus no violensia hosi funu ida nee kontinua, terrivel tebes-tebes ba ema sira nebe tama iha funu nee. Kabas Mean Nurak hanesan mata dalan ida atu halibur hamutuk ema hotu-hotu nebe terus no atu hatudu ba bei-oan sira iha tinan oin "